Huisregels:

Om de massage zo soepel te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze
voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


• Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
• Bij het maken van een afspraak noteren wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek, ten behoeve van onze administratie.
• Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook wij houden zich vanuit ons verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.
• Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
• Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk Massagepraktijk BodyTime is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
• Contra indicaties Het krijgen van een massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden.
Voorbeelden zijn:
• hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten [griep], koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw [huis]arts.
• Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Als dit niet het geval is, wordt 50% in rekening gebracht.
• Massagepraktijk BodyTime is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
• Om werkelijk "tijd voor jezelf" te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij BodyTime.
• Wij vragen u niet te roken in de wacht- en praktijkruimte.
• Het betreft een [sport]massagepraktijk dus hebben de massages NIETS met erotiek te maken. Cliënten die sexuele getinte opmerkingen of uitingen maken worden per direct verwijderd en de toegang ontzegt.


Massages bij BodyTime worden uitgevoerd door NGS gelicentieerde sportmasseuse.